Trà Vinh công bố cấp độ dịch COVID-19

(PLO)- Kể từ 00 giờ ngày 23-10, Trà Vinh áp dụng tạm thời các biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo cấp độ 2, nguy cơ trung bình.

Trà Vinh: Hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp vượt khó khăn

(PLO)- Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của tỉnh Trà Vinh là thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội…