99,16% cử tri cả nước đã bỏ phiếu bầu cử

99,16% cử tri cả nước đã bỏ phiếu bầu cử

(PLO)- Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Trà Vinh (99,98%). Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là tỉnh Nghệ An (97,30%).