GoBear gọi vốn thành công 80 triệu USD

GoBear gọi vốn thành công 80 triệu USD

(PLO)-Nguồn vốn kêu gọi dùng vào việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm, công nghệ và phát triển đội ngũ cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ khác tại thị trường châu Á.
GoBear hợp tác cùng bảo hiểm MIC Bến Thành

GoBear hợp tác cùng bảo hiểm MIC Bến Thành

(PLO)- Công ty Công nghệ GoBear Việt Nam (GoBear Việt Nam) vừa ký hợp tác với Công ty Bảo hiểm MIC Bến Thành và cung cấp nhiều ưu đãi đặc biệt cho người dùng khi mua sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế.