Xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh

(PL)- Những người trẻ tuổi, học vấn cao và độc thân sẵn lòng trả thêm từ 1 đến 10% giá tiền để chọn mua sản phẩm xanh.