TP.HCM: Tổ chức chợ phiên nông sản sạch 2019

(PL)- Văn phòng UBND TP.HCM cho biết theo đề xuất của Sở NN&PTNT, TP đã chấp thuận tổ chức các chợ phiên nông sản an toàn năm 2019 tại tám địa điểm trên địa bàn TP.