Ông Phạm Sanh Châu vào vòng bầu tổng giám đốc UNESCO

(PL)- Ngày 9-10, Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên duy nhất cho chức tổng giám đốc của tổ chức này. 

Ông Phạm Sanh Châu trả lời phỏng vấn vị trí TGĐ UNESCO

(PLO)- Chiều 27-4, tại thủ đô Paris (Pháp), Đại sứ Phạm Sanh Châu đã hoàn thành phần trình bày tầm nhìn và trả lời phỏng vấn để tranh cử cho vị trí tổng giáo đốc UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc).