Phải đặt bao nhiêu tiền để được bảo lãnh xe?

Phải đặt bao nhiêu tiền để được bảo lãnh xe?

Chủ Nhật, ngày 17/5/2020

(PLO)- Mức tiền đặt bảo lãnh phương tiện bị tạm giữ ít nhất bằng mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt quy định cho một hành vi vi phạm.

Đặt tiền bảo lãnh xe vi phạm: Thuận cho dân, tiện cho CSGT

Đặt tiền bảo lãnh xe vi phạm: Thuận cho dân, tiện cho CSGT

Thứ Bảy, ngày 3/8/2019

(PL)- Đặt tiền bảo lãnh thì dân đem xe về nhà bảo quản, tự giữ, không lo xe để ở bãi bị sứt mẻ, mất mát…, còn CSGT thì bớt lo cháy nổ ở kho, bãi tạm giữ xe.

Đề xuất đặt tiền bảo lãnh thay vì để CSGT giữ xe

Đề xuất đặt tiền bảo lãnh thay vì để CSGT giữ xe

Thứ Sáu, ngày 2/8/2019

(PL)- Người vi phạm giao thông sau khi đặt tiền bảo lãnh tại cơ quan CSGT có thể mang phương tiện về tự bảo quản.

Đề xuất người vi phạm đặt tiền bảo lãnh cho CSGT để giữ xe

Đề xuất người vi phạm đặt tiền bảo lãnh cho CSGT để giữ xe

Thứ Năm, ngày 1/8/2019

(PLO)- Bộ Công an quy định chi tiết trình tự, thủ tục đối với hình thức bảo lãnh bằng tiền để người vi phạm giao thông có thể mang phương tiện về tự bảo quản.

Đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ

Đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ

Thứ Sáu, ngày 9/3/2018

(PLO)- Tổ chức, cá nhân vi phạm phải làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền tạm giữ đề nghị được giữ, bảo quản phương tiện.

Không cho đặt tiền bảo lãnh xe là sai

Không cho đặt tiền bảo lãnh xe là sai

Thứ Năm, ngày 21/7/2016

(PL)- Đó là khẳng định của lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an.

Đặt tiền để không bị giam xe: Công an chưa cho

Đặt tiền để không bị giam xe: Công an chưa cho

Thứ Tư, ngày 20/7/2016

(PL)- Nghị định về đặt tiền bảo lãnh xe vi phạm giao thông có hiệu lực gần ba năm, thông tư hướng dẫn cụ thể có hiệu lực gần hai năm nhưng hiện vẫn chưa được áp dụng.

Người vi phạm bị tạm giữ xe đặt tiền bảo lãnh xe như thế nào?

Người vi phạm bị tạm giữ xe đặt tiền bảo lãnh xe như thế nào?

Thứ Tư, ngày 21/1/2015

(PLO)-Nhiều người dân thắc mắc khi vi phạm hành chính giao thông bị tạm giữ, tịch thu phương tiện thì đặt tiền bảo kãnh xe thế nào, thủ tục ra sao, trường hợp nào thì không được đặt tiền bảo lãnh? PLO xin giới thiệu các quy trình, thủ tục đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu.