Theo khảo sát của PLO, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng như OCB, SCB, Nam Á bank giảm 0,1 -0,3%/năm so với trước. 

Tại ngân hàng SCB, lãi suất tiền gửi từ 1 – 5 tháng hiện chỉ còn 3,95%/năm, kỳ hạn 6 tháng hiện chỉ còn 6,1%/năm, giảm 0,3% so với biểu lãi suất trước đây. 

Tại ngân hàng Nam Á, biểu lãi suất mới nhất cũng điều chỉnh giảm 0,1% chủ yếu ở các kỳ hạn dài. Cụ thể, khách hàng gửi kỳ hạn 14 tháng lãi suất còn 7%/năm, giảm 0,1%/năm so với trước.

Tương tự, ngân hàng OCB, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng còn 3,75%/năm; 3 tháng 3,9%/năm và 6 tháng là 5,8%/năm, giảm khoảng 0,2%/năm so với biểu lãi suất trước đó.

Với khách hàng có số tiền dưới 500 tỉ đồng, gửi kỳ hạn 12 tháng cũng có 6,3%/năm. Nhưng khách hàng có số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên tới 8,1%/năm.

Đáng chú ý, 8,1%/năm chính là mức lãi suất cơ sở mà ngân hàng OCB dùng để điều chỉnh lãi suất cho vay sau thời gian ưu đãi. Điều đó có nghĩa, chỉ khi nào lãi suất cơ sở của OCB điều chỉnh giảm thì lãi suất cho vay của khách hàng cá nhân mới giảm theo. 

Hôm nay, cũng là ngày đầu tiên quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực.

Theo đó, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 4,5%/năm xuống 4,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,0%/năm xuống 2,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm. Điều chỉnh giảm lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở từ 3,0%/năm xuống 2,5%/năm.

Cũng theo NHNN, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25%/năm xuống 4,0%/năm;

lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 4,75%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Ngoài ra, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.