Tạm đình chỉ giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang

Ngày 15-3, Công ty Lưới điện cao thế miền Nam có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Châu Vũ, Giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang, để giải trình, làm rõ các nội dung trong đơn khiếu nại tố cáo ông này.

Trước đó, tập thể cán bộ, nhân viên ở Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang làm đơn tố cáo ông Châu Vũ. Đơn tố cáo thể hiện bức xúc trước việc lãnh đạo Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang để xảy ra nhiều sai phạm có liên quan đến công tác quản lý tài chính, che giấu tai nạn và sự cố lưới điện. Việc bổ nhiệm cán bộ vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng nhưng vẫn chưa bị xử lý về mặt trách nhiệm...

Báo chí cũng có thông tin một số sai phạm liên quan đến ông Vũ, đồng thời có đơn tố cáo liên quan đến ông này nên Công ty Lưới điện cao thế miền Nam đã có báo cáo về Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

 Bước đầu công ty tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 15-3 để tiếp tục xác minh làm rõ, sau đó tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các cá nhân liên quan.