Tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 23-3

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực lăng, quảng trường Ba Đình sẽ được tiếp tục tổ chức vào thời gian thích hợp.