Tăng thời gian chất vấn tại kỳ họp Quốc hội

Cũng theo ông Phúc, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, ba dự thảo nghị quyết; cho ý kiến về bốn dự án luật. Kỳ họp cũng rút bốn dự án luật ra khỏi dự kiến chương trình để tiếp tục hoàn thiện gồm: Luật về hội; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị bổ sung hai nội dung trình QH thông qua tại kỳ họp gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ tăng thời gian làm việc tại hội trường, nhất là đối với các dự án luật quan trọng. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được bố trí ba ngày (tăng 0,5 ngày so với trước đây).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm