Thang đỡ dây cáp thiếu an toàn

Thang đỡ dây cáp thiếu an toàn ảnh 1

Chiếc thang bằng cừ tràm đỡ bó dây cáp viễn thông ở nơi có nhiều người qua lại, trông rất không an toàn vì cây thang này có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Mong cơ quan chức năng tìm biện pháp thay thế an toàn hơn.