Thanh tra có mạnh thì công tác lãnh đạo, quản lý mới mạnh

Ngày 9-10, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2020-2021.

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020, ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT cho biết năm học 2019-2020 đã có tổng số 1.602 đơn vị được thanh tra, trong đó, thanh tra hành chính 308 đơn vị; thanh tra chuyên ngành 1159 đơn vị, thanh tra đột xuất 135 đơn vị.

Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị, một số vấn đề nóng như dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học; sử dụng văn bằng chứng chỉ; việc tuyển dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Qua các cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xứ lý các sai phạm, khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý, tăng cường trật tự, kỷ cương, nề nếp của ngành Giáo dục.

Các kết luận thanh tra đã tác động tới hệ thống, góp phần tích cực cho công tác quản lý giáo dục của địa phương.

Thanh tra có mạnh thì công tác lãnh đạo, quản lý mới mạnh ảnh 1
Thứ trưởng Pham Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị. ẢNH: MOET

Năm học 2020-2021, công tác thanh tra giáo dục sẽ tập trung rà soát, bám sát nhiệm vụ năm học để xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thanh tra trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, tạo chuyển biến rõ nét về tổ chức và hoạt động thanh tra, góp phần đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục”, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Đức Cường cho hay.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&DT  Phạm Ngọc Thưởng đề nghị năm học 2020-2021 phải chấm dứt tình trạng Sở không có phòng Thanh tra, lãnh đạo Thanh tra.

Thanh tra là tai mắt của lãnh đạo, là công cụ của người quản lý. “Thanh tra có mạnh thì công tác lãnh đạo, quản lý mới mạnh, vì vậy, trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương chung, kiên quyết không cắt giảm biên chế số lượng cán bộ làm công tác thanh tra, mà phải từng bước tăng cường, hoàn thiện đội ngũ này, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đặt ra”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng yêu cầu lực lượng thanh tra cần nhanh nhạy, nắm bắt vấn đề, không chỉ nắm bắt thụ động qua báo chí, người dân, đơn thư mà còn phải chủ động nắm bắt qua các kênh khác để tham mưu cho lãnh đạo.

Trong quá trình tác nghiệp, cần chú ý tới công tác hậu kiểm, xử lý sau thanh tra, “bởi nếu buông lỏng, coi nhẹ kết luận của mình, sẽ mất hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra”.

Đối với nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2020-2021, Thứ trưởng đề nghị, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở cần nhận định đúng tình hình năm học để chú trọng vào một số hoạt động thanh tra cụ thể như vấn đề thu học phí của các trường quốc tế trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, vấn đề sách tham khảo, hoạt động liên kết đào tạo…