Thanh tra kết luận nhiều vi phạm tại ĐH Luật TP.HCM

Sáng 30-9, chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố kết luận thanh tra hành chính tại Trường ĐH Luật TP.HCM. Theo kết luận này, việc thu chi và quản lý, sử dụng tiền học phí, tiền học lại của hệ vừa làm vừa học (VLVH) trong các năm từ 2014 đến 2017 và việc đào tạo bằng thạc sĩ, liên kết đào tạo ngoại ngữ của ĐH Luật TP.HCM có nhiều vi phạm.

Chênh lệch số tiền học phí học lại hơn 29 tỉ đồng

Cụ thể, kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT xác định tổng số tiền học phí học lại hệ VLVH, học bổ sung kiến thức (hệ VLVH, văn bằng hai hệ chính quy, sau trúng tuyển cao học) thu được qua các năm 2014, 2015, 2016, 2017 được thể hiện trên báo cáo tài chính từng năm chênh lệch so với dữ liệu trên phần mềm quản lý học phí đã được ghi nhận trong sổ sách kế toán là hơn 29 tỉ đồng.

Thanh tra kết luận số tiền này do trường hạch toán chưa đầy đủ, kịp thời, dứt điểm các khoản công nợ... Và việc trường hạch toán chưa đầy đủ, kịp thời số tiền học phí trên học lại hệ VLVH, học bổ sung hoàn thiện kiến thức thực tế đã thu được từ năm 2014 đến 2017 vào từng năm tài chính là chưa đúng quy định.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT, công tác quản lý quỹ tiền mặt chưa chặt chẽ, chưa tiến hành kiểm kê, đối chiếu thường xuyên giữa kế toán quỹ tiền mặt và thủ quỹ.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng xác định số tiền gần 5 tỉ đồng là các khoản chi khác phục vụ công tác quản lý chung. Nội dung chi, mức chi được thực hiện trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, lãnh đạo trường phê duyệt và phân công thực hiện. Việc chi số tiền này có người nhận việc sử dụng số tiền nói trên và nội dung chi phục vụ hoạt động chung của đơn vị, chưa phát hiện ra biểu hiện tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, trong số tiền này, chứng từ chi số tiền gần 3,5 tỉ đồng chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa đảm bảo cơ sở quyết toán, cần được rà soát, xử lý theo quy định…

Thanh tra kết luận nhiều vi phạm tại ĐH Luật TP.HCM ảnh 1

Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Thủ quỹ nhận 26,3 tỉ đồng tiền của trường bằng tài khoản cá nhân

Đáng chú ý, thanh tra kết luận nội dung tố cáo bà Mai Quốc Thu Trang sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ được giao. Cụ thể, theo tài liệu do trường và ngân hàng cung cấp, tài khoản cá nhân của bà Trang dùng để nhận năm khoản tiền từ các đơn vị, cá nhân gồm: tiền học lại của hệ VLVH do học viên chuyển; tiền học bổ sung hoàn thiện kiến thức hệ VLVH của Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh; tiền lệ phí thi, học bổ sung hoàn thiện kiến thức cao học của một số tỉnh; tiền thu học phí ngoại ngữ (hơn 9,2 tỉ đồng) của Trung tâm ngoại ngữ - tin học hệ thống Việt-Mỹ (VASS); các khoản chi tiền mặt của trường (hơn 15 tỉ đồng). Tổng số tiền này là hơn 26,3 tỉ đồng.

Qua kiểm tra, bà Trang đã nộp đủ số tiền về Trường ĐH Luật TP.HCM tương ứng số tiền đã được gửi vào tài khoản của bà Trang. Theo kết luận, sau khi nhận được các khoản tiền, bà Trang đã rút ra để hoàn trả tạm ứng và nộp về trường. Theo số liệu của ngân hàng, toàn bộ số lãi phát sinh là hơn 27,6 triệu đồng.

Thanh tra kết luận nội dung nêu trong đơn tố cáo bà Trang sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền học lại của sinh viên hệ VLVH là đúng một phần vì không phải tất cả tiền học phí học lại đều được nhận bằng tài khoản này.

Thanh tra kết luận: Việc bà Trang dùng tài khoản cá nhân để nhận bốn khoản tiền nêu trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ mà chưa được sự đồng ý của lãnh đạo trường đã gây dư luận không tốt trong trường, cho rằng gửi tiền qua tài khoản cá nhân nhằm lấy lãi ngân hàng và chia lời. Nguyên nhân do bà Trang chưa ý thức được việc làm trên có thể gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận…

Việc quản lý quỹ tiền mặt nói trên qua kiểm tra tuy chưa phát hiện thất thoát và sử dụng không đúng mục đích nhưng xét về mặt an toàn quỹ thì không đảm bảo vì khi tiền chuyển về tài khoản cá nhân thì chủ tài khoản cá nhân hoàn toàn có quyền định đoạt...

Đào tạo văn bằng hai VLVH, liên kết đào tạo tiếng Anh

Về việc tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ, Thanh tra Bộ GD&ĐT cho rằng việc phối hợp với 14 đơn vị để tổ chức tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ đối với 40 lớp ngoài trụ sở của trường chưa đúng quy định.

Năm 2016 trường tuyển sinh vượt 378 sinh viên bậc ĐH hệ VLVH (52,5%), năm 2017 tuyển vượt 43,6% so với chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT. Đáng chú ý, trong ba năm từ 2014 đến 2016, trường tuyển sinh, đào tạo ĐH ngành luật văn bằng hai hệ VLVH cho 1.306 sinh viên khi chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép.

Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường chấm dứt liên kết đào tạo khi chưa được Bộ cho phép, đặt lớp tại địa điểm không đúng quy định; tổ chức tuyển sinh, đào tạo để cấp bằng ĐH thứ hai hệ VLVH khi chưa được phép của Bộ và báo cáo Vụ Giáo dục ĐH trước ngày 30-11.

Khi liên kết với Trung tâm VASS, việc trường không có văn bản cho phép của Bộ để sử dụng tài sản vào mục đích liên kết là không đúng. Cùng đó là việc liên kết với trung tâm này để tổ chức ôn tập, thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh cũng chưa được phép của Bộ. Về việc này Bộ cũng yêu cầu trường chấm dứt những sai phạm trên.

Thanh tra Bộ cũng kết luận việc xét đặc cách cho một số cán bộ của trường là sai.

Đối với các sai phạm mà Thanh tra Bộ GD&DT nêu trường phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai phạm và báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra về Bộ GD&ĐT trước ngày 30-11.