Thậm chí trước đó đội còn cử cả người sang Singapore tiền trạm trong việc tìm khách sạn có độ an toàn cao, không nằm trong số những khách sạn bị nghi ngờ có khách nước ngoài cư trú mang mầm dịch.