“Giấc mơ sân cỏ” đến Việt Nam
Học viện Thể thao Aspire (Qatar) và các chuyên gia của Barcelona tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng trẻ bóng đá tại Việt Nam đồng thời với chín quốc gia châu Phi và Paraguay.

Sau hai tuần đầu tháng 8 tuyển chọn gần 50 ngàn em sinh năm 1995 tại 70 sân bóng khắp cả nước, ban tổ chức chọn ra ba cầu thủ xuất sắc nhất đưa sang huấn luyện tại Học viện Aspire trong một tháng. Cuối cùng, ba tài năng trẻ nổi bật nhất của 10 quốc gia tiếp tục được chuyên gia Barca huấn luyện thêm ba năm nữa.

GH