Thêm 1 tỉnh miền Tây cho học sinh nghỉ học phòng COVID-19

Ngày 2-2, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chấp thuận về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Long thống nhất cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 3-2.

Riêng đối với giáo dục phổ thông thì giao giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động tổ ôn tập, học tập bằng hình thức trực tuyến hoặc hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo chương trình, kế hoạch giáo dục.

Đồng thời UBND tỉnh đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp xem xét quyết dịnh cho sinh viên, học viên ngừng đến trường học tập trung từ ngày 3-2, chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến.

Trong hôm nay, tỉnh Ninh Thuận cũng có công văn cho học isnh nghỉ học từ ngày 3-2.