Thêm 256 bệnh nhân COVID-19 tử vong, riêng TP.HCM 217 ca một ngày

Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 4-8, cho biết cả nước ghi nhận thêm 256 bệnh nhân COVID-19 tử vong ở 13 địa phương, các bệnh nhân này tử vong trong các ngày 2,3 và 4-8.

Cụ thể:

+ Tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/8: 217 ca

+ Tại Tỉnh Long An từ ngày 01-04/8: 09 ca

+ Tại Tỉnh Đồng Tháp từ ngày 02-04/8: 08 ca

+ Tại Tỉnh Đồng Nai từ 02-04/8: 08 ca

+ Tại Tỉnh Bến Tre từ 01-02/8: 04 ca

+ Tại Tỉnh Vĩnh Long từ 02-04/8: 03 ca

+ Tại Thành phố Hà Nội ngày 03/8: 01 ca

+ Tại Tỉnh An Giang ngày 03/8: 01 ca

+ Tại Tỉnh Bình Thuận ngày 02/8: 01 ca

+ Tại Thành phố Cần Thơ ngày 03/8: 01 ca

+ Tại Tỉnh Sóc Trăng ngày 03/8: 01 ca

+ Tại Thành phố Đà Nẵng ngày 03/8: 01 ca

+ Tại Tỉnh Khánh Hoà ngày 03/8: 01 ca

Tiểu ban điều trị cũng cho biết trong ngày 4-8 có 3.501 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.  Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 470 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca.