Thêm 4 chương trình đào tạo cử nhân đạt chuẩn AUN-QA

Đó là bốn chương trình đào tạo cử nhân: Kinh tế đầu tư (Khoa kinh tế); ngân hàng (Khoa ngân hàng); Tài chính (Khoa tài chính); Tài chính công (Khoa tài chính công).

Theo đó, đoàn chuyên gia AUN đã đến đánh giá bốn chương trình này từ ngày 28 đến 30-5 vừa qua. Các chương trình này được công nhận đạt chất lượng chuẩn AUN với thời hạn năm năm.

Đại diện bốn chương trình của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhận chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA. Ảnh: NTCC

Được biết AUN là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á được thành lập vào tháng 11-1995.

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo chứ không chỉ dựa trên những đặc trưng riêng của từng chuyên ngành.

Bộ tiêu chuẩn AUN đánh giá toàn diện chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa các bên liên quan và đóng góp cho cộng đồng.

AUN-QA là một trong các thành viên của Việt Nam có nhiều chương trình AUN được kiểm định nhất cho đến hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm