Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh

Bài giải do thầy Nguyễn Tấn  Đức, giáo viên trường THPT Vĩnh Viễn, TP.HCM thực hiện.

Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh ảnh 1
Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh ảnh 2
Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh ảnh 3
Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh ảnh 4
Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh ảnh 5
Thi tốt nghiệp THPT: Gợi ý bài giải môn tiếng Anh ảnh 6