Nhậu là một nét văn hóa!?

Nhậu là một nét văn hóa!?

Tối hôm qua, tui đi nhậu có chút xíu, tới cỡ… 1 giờ sáng về mà mụ vợ nhăn quá trời, bảo tui bê tha.