Từ khóa:

#thiếu niên 14 tuổi
Tìm thấy 4 kết quả
Thiếu niên 14 tuổi bắn chết cha, xả súng trường học

Thiếu niên 14 tuổi bắn chết cha, xả súng trường học

(PLO)- Thiếu niên được dạy học tại nhà. Trước khi xả súng trường học làm hai học sinh và một giáo viên bị thương, thiếu niên này đã bắn chết cha mình.
(PLO) – Thiếu niên học tại nhà, không học tại bất kỳ trường học nào. Trước khi xả súng trường học làm hai học sinh và một giáo viên bị thương, thiếu niên này đã bắn chết cha mình tại nhà.