Thời hạn chia thừa kế là bao nhiêu năm?

Năm 2014, tôi có nộp đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế là căn nhà đứng tên cha mẹ tôi. Tuy nhiên, tòa án trả đơn khởi kiện với lý do hết thời hiệu khởi kiện. Vừa rồi, người hàng xóm của tôi có trường hợp tương tự như tôi nhưng tòa lại nhận đơn khởi kiện. Cho tôi hỏi hiện nay pháp luật quy định như thế nào về thời hiệu khởi kiện chia thừa kế?

Đồng Thanh Hoàng (Thanhhoang…@yahoo.com.vn)

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 623 BLDS 2015 thì thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế. Vì thế, nếu áp dụng quy định trên thì hiện nay thời hiệu chia thừa kế là căn nhà của cha mẹ bạn để lại vẫn còn.

Bạn muốn nộp lại đơn khởi kiện do trước đây bị trả lại đơn vì hết thời hiệu chia thừa kế, theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn: Đối với những vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế tài sản mà trước ngày 1-1-2017 tòa án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện vì lý do hết thời hiệu khởi kiện thì theo quy định mới của BLDS nói trên thời hiệu khởi kiện vụ án đó vẫn còn.

Do vậy, bạn có quyền nộp đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế theo quy định mới này.

80 tuổi có được phép chạy xe máy?

80 tuổi có được phép chạy xe máy?

(PLO)- Ông tôi đã 80 tuổi nhưng thích chạy xe máy đi lòng vòng quanh thành phố, tôi lo không biết người cao tuổi như ông có được phép lái xe máy nữa không?