Từ khóa:

#Tòa án
Tìm thấy 662 kết quả
Tòa bác đơn thân chủ kiện một công ty luật

Tòa bác đơn thân chủ kiện một công ty luật

(PLO)- Cho rằng công ty luật không tư vấn, thiếu trách nhiệm, chỉ làm tờ đơn cho có lệ nên bà Trương Thị Bản, ông Phùng Quốc Lân đã làm đơn khởi kiện, đề nghị Tòa buộc công ty phải trả lại tiền...