Thời hạn xử lý kỷ luật viên chức là hai tháng

Theo đó, các hành vi vi phạm của viên chức sẽ bị xử lý kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc) tùy theo các mức độ vi phạm, bao gồm: có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; gây mất đoàn kết trong đơn vị; vi phạm quy định pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội; sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, dự thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp; sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập; nghiện ma túy, tự ý nghỉ việc; bị phạt tù…

Ngoài ra, trong thời gian tạm giam, tạm giữ phục vụ công tác điều tra, tạm định chỉ công việc để xem xét kỷ luật, viên chức được hưởng 50% lương. Viên chức làm mất, hư hỏng trang thiết bị hoặc có hành vi khác gây hại tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập cũng phải có nghĩa vụ bồi thường. Thời hiệu xử lý kỷ luật viên chức là 24 tháng và thời hạn xử lý là hai tháng. Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 25-5.

Đ.Liên

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.