25 nhân sự cấp cao ngành công an, quân đội bổ nhiệm gần đây

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO) - Hàng loạt nhân sự cấp cao của ngành công an, quân đội được bổ nhiệm từ cuối tháng tư đến đầu tháng 5-2020. 


 

Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng
Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng
(PLO)- Hai tân Thứ trưởng Lê Tấn Tới, Lê Quốc Hùng xét về tuổi là đủ điều kiện để xem xét giới thiệu ứng cử vào Trung ương ở đại hội sắp tới.