Bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

Các nguồn tin riêng cho biết căn cứ cho việc bổ sung quy hoạch là danh sách quy hoạch đã được Bộ Chính trị phê duyệt, đến nay chưa đủ số lượng dự kiến là 250-300. Đây chỉ là số quy hoạch cho lần đầu tiên tham gia trung ương, còn các ủy viên trung ương đương nhiệm tái cử thế nào thì chưa tính tới.

Bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương ảnh 1
Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, cuối tháng 11-2018. Ảnh: Baoquocte.vn 

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 9, Bộ Chính trị đã trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương và các ủy viên trung ương đã ghi phiếu, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch. Số ứng viên này được phát hiện, giới thiệu theo quy trình năm bước, mà đầu tiên là từ chính các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương. Sau đó ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược rà soát, rồi trình Bộ Chính trị thông qua danh sách dự kiến.

Trên cơ sở ý kiến của trung ương, Bộ Chính trị đã phê duyệt bước đầu 184 người vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyên tắc chung của quy hoạch cán bộ là động và mở. Nhân sự được vào quy hoạch không có nghĩa là "chắc ăn", mà luôn thường xuyên chịu sự theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của các cấp, các cơ quan chuyên môn.

Nếu ai đó bị phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì sẽ xem xét đưa ra khỏi quy hoạch. Ngoài ra, từ yêu cầu chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác mà các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương vẫn tiếp tục làm phát hiện, giới thiệu bổ sung, làm quy trình quy hoạch.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là một phần của công tác nhân sự Đại hội XIII. Theo quan điểm được trung ương thống nhất, công việc hệ trọng này được làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ, công phu. Quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau đó mới đến các chức danh chủ chốt.

Không để lọt người có một trong sáu khuyết điểm vào Ban Chấp hành Trung ương

Kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII những người có một trong các khuyết điểm sau:

(1) Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh;

(2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán; không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình;

(3) Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị;

(4) Không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín giảm sút;

(5) Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính;

(6) Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

(Trích bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” của Tổng bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng).

Không để lọt vào bộ máy cán bộ không đủ đức, tài