(PL)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm trợ lý thủ tướng Chính phủ, phó thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ, giữ chức trợ lý Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức trợ lý Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trịnh, hàm Vụ trưởng-Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, giữ chức trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

PV