(PL)- Theo số liệu mới nhất của BHXH Việt Nam, trong quý I-2020, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp ước thực hiện là 378.178 người, tăng khoảng 9,11% so với cùng kỳ năm 2019 (346.582 người). 

Tổng số tiền được chi trả bảo hiểm thất nghiệp ước thực hiện là 2.119 tỉ đồng.

Ngoài chi trả trợ cấp thất nghiệp, số người được chi trả hỗ trợ học nghề do thất nghiệp ước thực hiện là 8.160 người, tăng khoảng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền được chi trả ước thực hiện là 18 tỉ đồng.

PV