Chân dung các thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn

Đồ họa: N.THẢO - H.DANH
(PLO)- Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi kiện toàn tại Kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV hiện tại như thế nào?