Theo kế hoạch, từ 11 đến 18-10, có 36 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội Đảng bộ, trong đó có các Đảng bộ lớn như: TP Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Công an Trung ương...

+ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội từ ngày 11 đến 13-10. Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới là 81 người, bầu tại đại hội là 71 người.

Nhân sự tái cử là 47; nhân sự tham gia lần đầu là 34; số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 17 người; Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII là 13, trong đó có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

+ Cũng trong thời gian này diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Nhân sự khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 51 người và BTV Tỉnh ủy là 15 người

+ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13-10 với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho 69.036 đảng viên và 96 đại biểu khách mời.

Tiếp đó, dự kiến trong ngày 14-10, sẽ có 14 tỉnh khai mạc Đại hội như: Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Yên, Đắk Lắk, Bình Dương, Long An….

+ Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 3 ngày, từ 13 đến 15- 10. Đại hội giới thiệu 61 người để bầu 53 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVI.

+ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI dự kiến từ ngày 14 đến 18-10. Đại hội có chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị,  để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và 24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố xây dựng và thực hiện 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố.

+ Tại Phú Yên, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra tại thành phố Tuy Hòa, từ chiều 13 đến 16-10. Tỉnh Phú Yên đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá...

+ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16-10.

+ Tại Bình Dương, Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16-10...

Đến 7-10, đã có 15 tỉnh, thành phố hoàn thành Đại hội Đảng bộ, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 là: An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Gia Lai, Hà Nam, Hòa Bình, Kon Tum, Lạng Sơn, Nam Định, Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Long và Yên Bái.