Ngày 12-7, Cổng TTĐT Bộ Công an đăng tải công khai thông tin nhu cầu mua sắm tập trung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung trong CAND năm 2019.

Việc đăng tải này nhằm thực hiện đúng quy định theo thông tư số 35/2016 của Bộ Tài chính và văn bản số 2851 ngày 22-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Năm 2019, Bộ Công an chi hơn 41 tỉ đồng để mua máy tính - ảnh 1
Bảng tổng hợp dự toán mua sắm tài sản tập trung năm 2019 của Bộ Công an

Theo bảng tổng hợp danh sách, dự toán mua sắm tài sản của Bộ Công an là 89,4 tỉ đồng.

Nguồn vốn mua sắm từ kinh phí Bộ Công an giao Công an các đơn vị, địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm; nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ; kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra còn có nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế trong CAND; nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trong số tài sản mua sắm, Bộ Công an chi hơn 41 tỉ đồng để mua 2.388 bộ máy tính để bàn và xách tay bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền…).

Một số tài sản khác được mua với số lượng lớn như: 416 chiếc máy photocopy với giá 26,7 tỉ đồng; 1.800 chiếc máy in với giá 9,2 tỉ đồng,…

Để thực hiện kế hoạch mua sắm tập trung nói trên, Bộ Công an chia làm hai gói thầu, tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý II và III/20019.