Sáng 15-9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 20.

Tại kỳ họp, 45/46 đại biểu (có mặt) đã bầu ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đặng Văn Minh sinh năm 1966 ở xã Phổ An (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) có trình độ Cử nhân Luật kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Vào ngày 11-9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã bầu ông Đặng Văn Minh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) với tỉ lệ phiếu bầu 100% (44/44 đại biểu có mặt).

Trước khi được bầu, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở GTVT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.