Chiều 17-11, với 454 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Điểm đáng chú ý ở Nghị quyết này là Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Quốc hội đồng ý hỗ trợ Vietnam Airlines vượt qua COVID-19 - ảnh 1
Với 454 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Các giải pháp bao gồm:

- Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá hai lần cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) để Tổng công ty Hàng không Việt Nam vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Cho phép Tổng công ty Hàng không Việt Nam chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán.

Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua; đồng thời cho phép xác định việc đầu tư nêu trên thuộc dự án nhóm A.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát để việc tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định.

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục có giải pháp xử lý giảm lỗ, thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và quan tâm đến quyền lợi người lao động trong điều kiện đại dịch COVID-19 có khả năng chưa thể sớm chấm dứt.

- Quốc hội cũng đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng: 1.131,22 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn: 312,95 ha; rừng sản xuất: 661,08 ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 157,19 ha).

- Chuyển mục đích sử dụng 431,76 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận (trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn: 100,63 ha; rừng sản xuất: 309,48 ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 21,65 ha).

- Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quan tâm sớm ổn định đời sống của các hộ dân phải di dời trong vùng dự án.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua bảy luật, gồm: Luật biên phòng Việt Nam; Luật thỏa thuận quốc tế; Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật bảo vệ môi trường; Luật cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Kỳ họp cũng thông qua 13 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết lớn như gồm: Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM; thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc hội cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ KH&CN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quốc hội còn thông qua nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán TAND tối cao và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã tham gia ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cho ý kiến về bốn dự án luật: Giao thông đường bộ (sửa đổi); Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Phòng chống ma túy (sửa đổi).