Sáng 21-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Chậm giải ngân, kinh tế sẽ bị ảnh hưởng

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại kết luận tại hội nghị tháng 7 là quyết tâm giải ngân hết số vốn 630.000 tỷ đồng và hàng tháng sẽ họp để kiểm điểm công việc này.

Thủ tướng nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là chủ trương quan trọng mà các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm, chế tài mạnh nơi chậm giải ngân - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng sáng 21-8 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. ẢNH: VGP.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua Chính phủ đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra ở các lĩnh vực đầu tư và địa phương có các dự án đầu tư công được phân bổ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Có nhiều giải pháp đã được đưa ra như phân bổ vốn nhanh, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc... Thủ tướng đánh giá cao tiến độ thực hiện giải ngân so với cùng kỳ nhưng cho rằng vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chậm trễ trong việc này.

Thủ tướng yêu cầu hội nghị phải làm rõ việc phân bổ vốn hiện nay đã nhanh chưa, có đến được các địa phương. Các vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng ở các công trình, dự án trọng điểm đã được giải quyết chưa; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giải ngân cũng như những vướng mắc, khó khăn để tháo gỡ.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Hội nghị thẳng thắn, chân tình chứ không xuề xòa, dễ dãi, phải cương quyết có chế tài, xử lý đến nơi đến chốn về vấn đề này, vì giải ngân liên quan đến tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm".

Thủ tướng nói thêm: "Vì cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn tại, tìm kiếm nhiều giải pháp để cải thiện vấn đề này. Không thể cứ bàn mãi mà không làm được. Và sẽ xử lý nghiêm các địa phương chậm giải ngân".

Nhiều Bộ, cơ quan, tỉnh giải ngân chậm, tỷ lệ thấp

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết đến nay đã có 52/53 các bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương có phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2020 tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, phân bổ vốn đầu tư công.

Tuy vậy, chỉ có 38 bộ, cơ quan trung ương và 43 địa phương giao chi tiết hết 100% kế hoạch vốn cho các dự án; 5 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương giao chi tiết trên 90% cho các dự án. Còn lại 9 bộ, cơ quan trung ương và 5 địa phương giao chi tiết dưới 90% cho các dự án.  

Tổng số vốn ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định/văn bản giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là 455.491 tỉ đồng, đạt 95,4% kế hoạch đầu tư vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (477.573 tỉ đồng). Số vốn còn lại chưa giao chi tiết là 22.081 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 15.825 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 6.256 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng, khó khăn lớn nhất trong công tác giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm 2020 được ghi nhận tại các địa phương là công tác tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, lập thẩm định phê duyệt đơn giá đền bù. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo, lũy kế giải ngân từ đầu năm đến 31-7-2020 là 193.040 tỉ đồng, đạt 40,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước giải ngân đến 31-8-2020 là 221.768 tỉ đồng đạt 47% so với kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 37,8% kế hoạch và vốn ngân sách địa phương đạt 55,1% kế hoạch.

Hiện vẫn còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 35%; trong đó có 15 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 15%.