Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Với 454/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch Quốc hội trong số bốn Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm.

Ba Phó chủ tịch Quốc hội được Quốc hội miễn nhiệm là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

Riêng Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chưa được trình miễn nhiệm lần này. 

Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội ảnh 1

Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: QH

Cả bốn ông bà Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ đều không tham gia Trung ương khoá XIII và không nằm trong danh sách được giới thiệu đại biểu Quốc hội khoá XV vừa được công bố.

Ngay sau khi miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch Quốc hội nêu trên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo chương trình làm việc của kỳ họp, sáng ngày 1-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, 67 tuổi, người dân tộc Thái, quê quán tỉnh Sơn La. Bà Tòng Thị Phóng là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội 5 khoá (từ khóa X đến khóa XIV); làm Phó chủ tịch Quốc hội ba khóa (từ khóa XII đến khóa XIV).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, 66 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, là tiến sĩ luật. Ông Uông Chu Lưu là Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa (từ khóa IX đến khóa XII) và đại biểu Quốc hội 4 khoá (từ khóa XI đến khóa XIV), làm Phó chủ tịch Quốc hội ba khóa (từ khóa XII đến khóa XIV).

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, 63 tuổi, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông Hiển là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (X, XI, XII), đại biểu Quốc hội 3 khóa (XII, XIII, XIV). Ông Hiển được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội năm 2016. 
 
Con bà Mai khóc khi nhìn thấy căn nhà của cha mẹ bị sập.

Hàng ngàn căn nhà hư hỏng vì bão số 4

(PLO)- Cơn bão số 4 quét qua gây ra nhiều thiệt hại tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, trong đó hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sập đổ, gây thiệt hại lớn đến tài sản của người dân.