Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng vào đầu tháng 4-2021

Sáng 15-3, tại phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp 11, Quốc hội XIV.

Dự kiến, kỳ họp 11 sẽ khai mạc ngày 24-3, bế mạc ngày 8-4, với phần lớn thời gian dành để làm công tác nhân sự. Công tác nhân sự sẽ được tiến hành từ ngày 30-3.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: quochoi.vn

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào ngày 30-3. Chủ tịch Quốc hội mới sẽ được bầu sau đó một ngày (31-3).

Tiếp đó, sáng 1-4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu một số phó chủ tịch Quốc hội. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sáng 2-4, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ ngay sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Chiều 2-4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngay sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng mới. Việc bầu Thủ tướng sẽ được tiến hành vào sáng ngày 5-4.

Cũng trong sáng 5-4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội. Việc bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh trên được tiến hành vào chiều cùng ngày.

Sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc bầu các chức danh nêu trên được tiến hành vào sáng 6-4, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong sáng 6-4, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Việc bỏ phiếu miễn nhiệm các Phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên Chính phủ được tiến hành trong chiều 6-4. 

Cũng trong chiều 6-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội. Việc bỏ phiếu bầu được tiến hành trong sáng 7-4.

Chiều 7-4, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cũng trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cũng trong chiều 7-4, Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trong ngày bế mạc, sáng 8-4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm