Ảnh vui hot nhất Facebook tuần qua - ảnh 1
Nồi cơm sáng tạo của sinh viên

 Ảnh vui hot nhất Facebook tuần qua - ảnh 2
Bị "hành quyết" vì dám đột nhập kho gạo.

Ảnh vui hot nhất Facebook tuần qua - ảnh 3
Làm sao để con được như bố?

Ảnh vui hot nhất Facebook tuần qua - ảnh 4
Tôi không thiết tha sống nữa

Ảnh vui hot nhất Facebook tuần qua - ảnh 5
Chủ nào tớ nấy

Ảnh vui hot nhất Facebook tuần qua - ảnh 6
Ô sin của chị đâu, vào tắm cho chị nào

Ảnh vui hot nhất Facebook tuần qua - ảnh 7
Hiện trường một vụ tai nạn nghiêm trọng