Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 1
Ôi ôi, sao lại làm như vậy?

Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 2
Vậy đây là cái đầu của ai đây ta?

Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 3
Vô tình thả bay chùm bong bóng lên vách tường rồi!

Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 4
Yếu đôi chân nhưng lại mọc thêm đôi cánh.

Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 5
Đôi khi trên đường, vô tình ta trở thành tình nhân.

Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 6
Chắp cánh bay xa.

Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 7
Ầy, đừng ngửi mông tớ.

Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 8
Mình cũng oai như mấy anh kia chớ bộ.

Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 9
Hai cái tai có vẻ rất hợp với anh ấy.

Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 10
Một chú bò lông xù xuất hiện.

Thích thú với những hình ảnh ngẫu nhiên trên đường phố - ảnh 11