Từ khóa:

#Thu Ngân Sách
Tìm thấy 46 kết quả
Thanh Hóa: GRDP đứng đầu Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa: GRDP đứng đầu Bắc Trung Bộ

(PLO)- Thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 20.577 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn đứng đầu Bắc Trung Bộ và xếp thứ 18 cả nước về tốc độ tăng trưởng ước đạt 7%.