Thu phí nước thải thông qua hóa đơn tiền nước

Theo đó, từ 1-1-2015, các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung sẽ được thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước. Khối lượng nước thải sinh hoạt và các loại nước thải khác được tính lần lượt bằng 100% và 80% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước.

Đối với các hộ không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, tiền dịch vụ thoát nước sẽ được thu trực tiếp. Lượng nước thải được xác định căn cứ theo lượng nước sạch tiêu thụ bình quân đầu người tại địa phương do UBND cấp tỉnh quy định (đối với nước thải sinh hoạt) hoặc thông qua đồng hồ đo lưu lượng nước thải (đối với các loại nước thải khác). Đặc biệt, các hộ đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước sẽ không phải trả phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Nghị định 80 cũng quy định các chính sách ưu đãi và hỗ trợ về đầu tư đối với các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng: Được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

VS

Đừng bỏ lỡ

Bà Phương Hằng: 'Khi bị bắt mới biết có Luật An ninh mạng'

Bà Phương Hằng: 'Khi bị bắt mới biết có Luật An ninh mạng'

(PLO)- "Thực sự mới đầu không biết bị cáo vi phạm, không biết mình vi phạm Luật An ninh mạng nên đã chủ quan, mãi đến khi bị bắt mới biết mình vi phạm. Bị cáo thực hiện hành vi như cáo trạng truy tố là do không kìm chế cảm xúc vì bản thân bị rất nhiều người xúc phạm” - bị cáo Nguyễn Phương Hằng nói trong phiên xét xử sáng nay.