Thứ trưởng Công an chia sẻ về bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bên lề buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dành cho báo chí cuộc trao đổi nhanh xung quanh công tác an ninh đảm bảo cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều lần thứ hai tại Hà Nội.

Thứ trưởng Công an chia sẻ về bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 1

Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương

“Ta bảo vệ các bạn từ phái đoàn nhỏ đến phái đoàn lớn, từ đoàn tiền trạm cho đến đoàn có nguyên thủ. Lực lượng họ đi rất đông, thời gian họ báo cho ta rất muộn nhưng ta làm rất an toàn, từ khi khách đến đến khi khách về”- Thứ trưởng Công an nói và cho biết để làm được điều này phải có sự phối hợp giữa các ban ngành chứ không phải chỉ Bộ Công an có thể làm được. 

Cũng theo ông Vương, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ và đã rất nỗ lực. 

“Tôi chưa thấy phía các bạn có gì không hài lòng. Ông Donald Trump và Kim Jong-un đều khen Việt Nam, họ không chỉ khen vấn đề an ninh mà khen về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam rất hiếu khách, thân thiện. Đây là cơ sở để nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ an ninh trật tự”- vẫn lời ông Vương.

Ông Vương cũng chia sẻ những khó khăn trong công tác an ninh bảo đảm cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần này như tiềm lực của chúng ta chưa phải là quá tốt, công việc chuẩn bị rất gấp gáp, chúng ta không chủ động được lịch của họ.

“Khó nhất là lịch của họ, mình không chủ động được. Họ đến lúc nào, đi lúc nào, làm gì do họ chủ động, mình chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh. Ta phụ thuộc vào kế hoạch hoạt động của họ và chúng ta đã cố gắng làm tốt công tác tổ chức nói chung, trong đó có công tác an ninh”- ông Vương nói.

Về phương tiện bảo vệ, ông Vương cho biết tùy theo yêu cầu, và  "chúng ta có đủ phương tiện, trong đó có cả phi cơ, trực thăng…"