Làm CCCD, bao lâu người dân được nhận thẻ?

Làm CCCD, bao lâu người dân được nhận thẻ?

(PLO)- Khi làm thủ tục cấp căn cước công dân, nếu đăng ký trực tiếp đến nhận thẻ, công dân vẫn có thể giữ lại chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân cũ còn thời hạn.