Thủ tục miễn biện pháp giáo dục bắt buộc ra sao?

Cháu đã chấp hành được 10 tháng. Tôi nghe nhiều người nói nếu cháu chấp hành hơn một nửa thời gian thì gia đình có thể làm đơn xin miễn chấp hành thời gian còn lại. Cho tôi hỏi có quy định đó không và thủ tục như thế nào?

Lê Văn Ngạch (TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Luật sư NGUYỄN THANH VIỆT, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật để lao động, học văn hóa, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc với thời gian từ sáu đến 24 tháng.

Cạnh đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng quy định người đang chấp hành quyết định tại cơ sở giáo dục bắt buộc (hoặc tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng) đã chấp hành một nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

Đồng thời theo Nghị định 221/2013, Nghị định 02/2014 thì người có tiến bộ rõ rệt là thành thật hối lỗi, tích cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Còn lập công là đã tố cáo những hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; dũng cảm cứu người, cứu tài sản có giá trị lớn của Nhà nước, của tập thể hoặc của người khác; có thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và được nhận giấy khen của chủ tịch UBND từ cấp huyện trở lên; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị trong lao động được cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận.

Trên cơ sở đề nghị của giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, TAND cấp huyện nơi có cơ sở giáo dục bắt buộc quyết định việc giảm thời hạn tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại của người bị đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc.

Quyết định tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc được gửi cho TAND nơi ra quyết định, cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị, UBND cấp xã nơi người đó cư trú, cơ sở giáo dục bắt buộc, người được tạm đình chỉ hoặc miễn và gia đình người đó.

Riêng với người ốm nặng, mắc bệnh hiểm nghèo mà không xác định được nơi cư trú thuộc trường hợp được tạm đình chỉ chấp hành quyết định hoặc được miễn chấp hành phần thời gian còn lại thì được đưa về cơ sở y tế tại địa phương nơi cơ sở giáo dục bắt buộc đóng trụ sở để điều trị.

Như vậy, gia đình cần tìm hiểu xem trong quá trình thực hiện biện pháp giáo dục bắt buộc, cháu có tiến bộ rõ rệt hay có lập công gì không để đề nghị với cơ quan chức năng lập hồ sơ xét cho cháu được giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

N.ĐỊNH ghi

Người lao động đến cơ quan BHXH TP.HCM để làm các thủ tục liên quan đến BHXH. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hồ sơ nhận BHXH 1 lần online cần những gì?

(PLO)- Muốn nộp hồ sơ nhận BHXH một lần online, người lao động cần có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động.
CCCD gắn chíp có thời hạn sử dụng ra sao?

CCCD gắn chíp có thời hạn sử dụng ra sao?

(PLO)- CCCD có hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Tuy nhiên, có những trường hợp CCCD sẽ có giá trị vô thời hạn.