Thủ tướng giao Danh mục 45 chủ đề phải pháp điển

với các đề mục cụ thể và phân công cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển.

Trong đó, chủ đề an ninh quốc gia với các đề mục: An ninh quốc gia; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; biên giới quốc gia; biển Việt Nam; công an nhân dân; cơ yếu, an ninh mạng;... Các đề mục trên được giao cho Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện pháp điển.

Chủ đề chính sách xã hội với các đề mục: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; người khuyết tật; phòng, chống mại dâm; ưu đãi người có công với cách mạng được giao cho Bộ LĐ-TB&XH chủ trì thực hiện pháp điển.

Các đề mục: Đấu giá tài sản; công chứng; giám định tư pháp; luật sư; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật thuộc chủ đề bổ trợ tư pháp được giao cho Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện pháp điển;...

Thủ tướng giao rõ các đề mục hoàn thành trước ngày 31-12-2022 là: An ninh mạng; an toàn thông tin mạng; an toàn, vệ sinh lao động; cảnh sát cơ động; cảnh vệ; căn cước công dân; cựu chiến binh; đầu tư công; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; kiến trúc; một số hoạt động kinh doanh đặc thù; quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;...

Các đề mục khác thuộc danh mục thực hiện theo quyết định trước đây của Thủ tướng (Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29-7-2014).

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.