Thủ tướng sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội

Đáng chú ý, QH sẽ dành ba ngày (từ 30-10 đến hết 1-11) để chất vấn và trả lời chất vấn. Những nội dung nói trên đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Thông thường tại kỳ họp giữa năm của QH, Thủ tướng sẽ ủy quyền cho một phó thủ tướng trực tiếp trả lời chất vấn, còn kỳ họp cuối năm đích thân Thủ tướng đăng đàn.

Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu QH vào ngày 1-11. Tuy nhiên, chương trình mới thay thế gửi tới các đại biểu đã có sự điều chỉnh. Cụ thể, “do chương trình hoạt động đối ngoại, Thủ tướng sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn, chỉ báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại cuối phiên chất vấn”. Thời gian phát biểu của Thủ tướng là 45 phút (từ 15 giờ 50 đến 16 giờ 35).

Về nội dung cụ thể, phiên đầu tiên QH sẽ nghe các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV; nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5.

Sau đó, đại biểu QH chất vấn các thành viên Chính phủ, chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV. Do là giữa kỳ, QH không lựa chọn danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành lên “ghế nóng”.

Vào ngày làm việc cuối cùng trong tuần, QH sẽ nghe Chủ tịch nước trình bày tờ trình và thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan...