Từ khóa:

#kỳ họp thứ 6
Tìm thấy 63 kết quả
Video: Quốc hội chất vấn Nhóm lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Video: Quốc hội chất vấn Nhóm lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

(PLO)- Chiều 7-11, Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; Giáo dục và đào tạo; Văn hóa, thể thao và du lịch; Y tế; Lao động, Thương binh và xã hội; Thông tin và truyền thông.

Video: Quốc hội chất vấn việc thực hiện 'lời hứa' của các Bộ trưởng, trưởng ngành

Video: Quốc hội chất vấn việc thực hiện 'lời hứa' của các Bộ trưởng, trưởng ngành

(PLO)- Sáng 7-11, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực: Tư pháp; Nội vụ; An ninh, trật tự, an toàn xã hội; Thanh tra; Tòa án; Kiểm sát; Kiểm toán.

Video: Quốc hội chất vấn Nhóm lĩnh vực Kinh tế ngành

Video: Quốc hội chất vấn Nhóm lĩnh vực Kinh tế ngành

(PLO)- Chiều 6-11, Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực: Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giao thông và vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và môi trường.

TP.HCM: Án tạm đình chỉ còn nhiều

TP.HCM: Án tạm đình chỉ còn nhiều

(PLO)- Theo Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, số lượng án tạm đình chỉ đã đưa ra giải quyết trong 6 tháng đầu năm còn thấp, chỉ 313 vụ được giải quyết.
Hôm nay, 1-7 Luật Giáo dục ĐH sửa đổi chính thức có hiệu lực

Hôm nay, 1-7 Luật Giáo dục ĐH sửa đổi chính thức có hiệu lực

(PL)- Ngày 19-11-2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi là Luật GDĐH sửa đổi). Ngày 3-12- 2018, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố và luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2019.