Hai quy định về rượu, bia không được Quốc hội thông qua

Chiều 3-6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết ba nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hai quy định không quá bán. Ảnh: VIẾT LONG

Phải lấy ý kiến hai lần

Theo đó, Quốc hội cho ý kiến hai phương án liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia.

Phương án 1, cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn (tức đã uống rượu, bia không được điều khiển giao thông).

Phương án 2, cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Phương án 1 phải biểu quyết hai lần. Lần đầu kết quả 48,76% ý kiến đồng ý và 36,36% ý kiến không đồng ý. Lần hai, phương án này vẫn không nhận được quá bán ý kiến đại biểu Quốc hội. Kết quả chỉ có 44,21% ý kiến đồng ý và 43,80% ý kiến không đồng ý.

Phương án 2 cũng không vượt quá bán, chỉ 49,59% đồng ý và 34,92% không đồng ý.

Nhận thấy cả hai phương án đều có nhiều ý kiến khác nhau, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhận định rằng “Quyết định một vấn đề liên quan đến hành vi của con người rất là khó khăn”.

Phiếu phân tán với quy định hạn chế rượu, bia

Tiếp đó, Quốc hội cũng cho ý kiến về hạn chế thời gian uống rượu bia.

Phương án 1, thời gian cấm uống rượu bia tại chỗ từ 22 giờ đến 8 giờ; Phương án 2, không quy định thời gian uống rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Quá trình biểu quyết, phương án 1 có 440 đại biểu tham gia (chiếm 90.91%), trong đó có 224 đại biểu đồng ý (46,28%) và 206 đại biểu không đồng ý (42,56%) và 10 đại biểu không tham gia ý kiến (chiếm 2.7%).

Phương án 2 có 432 đại biểu tham gia (chiếm 89,26%), trong đó có 214 (44,21%) đại biểu tán thành và 206 đại biểu không tán thành (chiếu 42,56%), 12 đại biểu không tham gia ý kiến (2,48%).

Như vậy, quy định này cũng không quá bán (50%) phiếu của các đại biểu Quốc hội.

Cấm quảng cáo rượu bia theo khung giờ

Về nội dung quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình, dự thảo Luật đưa ra 2 phương án:

Phương án 1, quy định khung thời gian không được quảng cáo từ 18-21 giờ hàng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Phương án 2, quy định khung thời gian không được quảng cáo từ 19-20 giờ hàng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Đã có 442 đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 91, 32% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có tới 351 đại biểu đồng ý với phương án 1 (chiếm trên 72,5% tổng số đại biểu). Phương án này có 72 đại biểu không đồng ý và 19 đại biểu không tham gia ý kiến.

Như vậy, Quốc hội đã quyết định ghi vào trong dự thảo Luật nội dung này với quy định cấm quảng cáo từ 18 giờ - 21 giờ hàng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho rằng các nội dung lấy ý kiến hôm nay cho thấy Quốc hội Việt Nam rất dân chủ. Các nội dung đã thảo luận thẳng thắn, cân nhắc, thận trọng. “Không có một nhóm nào, thế lực nào tác động vào Quốc hội”, bà Tòng Thị Phóng khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm