Thủ tướng yêu cầu nâng tỉ lệ người dân tham gia BHYT

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của luật trên. Các địa phương có tỉ lệ bao phủ BHYT thấp dưới 60% dân số cần có biện pháp quyết liệt về tuyên truyền để người dân tham gia. Ngoài ra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và BHXH Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện Luật BHYT trong cả nước. Bộ TT&TT, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền về những nội dung mới của luật này và các văn bản hướng dẫn để người dân biết, chủ động tham gia BHYT.
Thủ tướng yêu cầu nâng tỉ lệ người dân tham gia BHYT ảnh 1

 
Khám bảo hiểm y tế tại bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM). Ảnh: HTD

Thủ tướng cũng giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Chính phủ; đảm bảo việc tham gia và quyền lợi khám, chữa bệnh của nhân dân…

HUY HÀ

Cần cơ chế để hồi sinh các dự án BT ở TP.HCM

Cần cơ chế để hồi sinh các dự án BT ở TP.HCM

(PLO)- Theo dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, TP.HCM muốn triển khai lại dự án theo hợp đồng BT với điểm “mở” là thanh toán bằng ngân sách giúp TP sớm thu hút nhà đầu tư vào các dự án.