Từ khóa:

#chỉ đạo
Tìm thấy 1042 kết quả
Lời khai của đàn em Mười Tường tại toà

Lời khai của đàn em Mười Tường tại toà

(PLO)- Bốn bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, trong đó bị cáo Sang khai nhận chỉ đạo trực tiếp từ Mười Tường đi vận chuyển tiền tệ, Sang còn đứng tên dùm nhiều tài sản của Mười Tường.